อย่าลืม Click ขวา Save Target As... แล้วเปิดไฟล์ที่ save ไว้นะครับ
รับชมย้อนหลังได้ภายในเครือข่าย ม.เกษตร เท่านั้นครับ

ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9 สามารถใช้้บริการได้ที่ http://hiptv.mcot.net

รับชมแบบรายการสดclick
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9

web site ให้บริการโดยมิได้มุ่งหวังผลกำไร และเป็นการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายเพื่อประโยชน์แก่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "