@Home | Contact us
Home | About NetTV | การใช้งาน TV multicast | ชมรายการย้อนหลัง | สถิติการใช้งาน | รู้จักกับเทคโนโลยี TV multicast | แจ้งผลการรับชม | FAQ  

  รู้จักกับเทคโนโลยี TV Multicast
เทคโนโลยี Multicast
ระบบ TV Multicast

ระบบ TV Multicast
          ทีวีมัลติคาสต์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ชุดโปรแกรม MPEG4IP ซึ่งเป็นเครื่องมือที่รวบรวมแอพพลิเคชันต่างๆ ในการทำแพร่ภาพหรือจัดทำวีดีโอเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่าย
          MPEG4IP ประกอบด้วยเครื่องมือการเข้ารหัสภาพ (Encoding), การส่งข้อมูลแบบสตรีมมิ่งในอินเทอร์เน็ต (Internet streaming) และ การแสดงภาพวีดีโอและเสียงบนด้วยมาตรฐาน MPEG-4 ระบบ MPEG4IP ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) แต่ยังคงสนับสนุนระบบปฏิบัติการวินโดว์ส (Windows), โซลาริส (Solaris), ฟรีบีเอสดี (FreeBSD), บีเอสดี โอเอส (BSD/OS) และ แมค โอเอส เอกซ์ (Mac OS X)
          การแพร่ภาพระบบนี้ใช้โปรแกรม mp4live บนลีนุกซ์เพื่อแปลงสัญญาณทั้งภาพวีดีโอและเสียงแบบเวลาจริง (real-time) ผลจากการแปลงสามารถเก็บวีดีโอเป็นไฟล์ชนิด MPEG-4 หรือส่งในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งแบบมัลติคาสต์ และยูนิคาสต์ ส่วนเสียงสามารถแปลงเป็นรูปแบบของเอ็มพี 3 (MP3) และ เอเอซี (AAC)
          การทำงานของ mp4live แสดงดังรูปที่ 1 โดยเริ่มจากการจับภาพและเสียงจากแหล่งกำเนิด แล้วแปลงสัญญาณเป็นภาพและเสียงเพื่อให้ mp4live เข้ารหัสสัญญาณ ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อมูลในรูป MPEG-4 เพื่อเตรียมส่งผ่านเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล อาร์ทีพี (RTP: Real Time Transport Protocol) ซึ่งใช้ส่งแพกเก็ตของข้อมูลวีดีโอสตรีม เมื่อผู้ชมต้องการชมก็สามารถชมผ่านโปรแกรมสำหรับไคลเอ็นต์ เช่น QuickTime, RealOne หรือ gmp4player
          ภายใต้ระบบนี้เราสามารถบันทึกการถ่ายทอดเพื่อย้อนกลับมาดูภายหลังได้ การบันทึกต้องใช้เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งคือ อาร์ทีพีทูล (rtptools) ซึ่งเครื่องมือบนอาร์ทีพีทูลที่นำมาใช้ คือ อาร์ทีพีดัมพ์ (rtpdump) เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกภาพวีดีโอที่ส่งผ่านเครือข่าย โดยสามารถระบุช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลได้ และ อาร์ทีพีเพลย์ (rtpplay) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นำวีดีโอที่บันทึกไว้ส่งไปทางเครือข่ายเพื่อให้ไคลเอนต์สามารถชมภาพวีดีโอเหล่านั้นได้

  

ระบบที่ใช้งาน
          โครงสร้างของระบบที่ใช้ในการถ่ายทอดแสดงได้ดังรูปที่ 2 โดยมีเซิร์ฟเวอร์จำนวน 3 เครื่อง
โดยแต่ละเครื่องถ่ายทอดการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์เครื่องละ 2 สถานีและบันทึกการออกอากาศเพื่อให้สามารถรับชมรายการย้อนหลังแบบเวลาจริงได้จำนวน 12 ชั่วโมง และในอนาคตอันใกล้จะพัฒนาระบบให้ผู้ใช้สามารถเรียกชมรายการย้อนหลังได้ตามความต้องการ (TV On Demand) โดยเลือกวันเวลาย้อนหลังได้แบบไม่จำกัด

เยี่ยมชมฮาร์ดแวร์

เอกสารอ้างอิง

[1] MPEG4IP- Open Streaming Video and Audio, http://mpeg4ip.sourceforge.net/
[2] ศิริวรรณ กิตติธรรมกูล, การออกแบบวีดีโอเซิร์ฟเวอร์แบบขยายภาระงานได้ โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
[3] J. Sjoberg, M. Westerlund, A. Lakaniemi and Q. Xie, RFC3267: Real-Time Transport Protocol (RTP), June 2002.
[4] H. Schulzrinne, S. Casner, R. Frederick and V. Jacobson, RFC 1889: A Transport Protocol for Real-Time Applications, Jan 1996.
[5] H. Schulzrinne, Columbia U., A. Rao, R. Lanphier, RFC2326: Real Time Streaming Protocol (RTSP), April 1998.
[6] T.Sikora, MPEG Digital Video Coding Standards, In Digital Electronics Consumer Handbook, McGraw Hill Company, Ed. R.Jurgens, 1997.
  

URL: http://tv.ku.ac.th/index.html
E-mail : nettv@ku.ac.th
Revised : 15 Feb 2004

Office of Computer Services, Kasetsart University
Paholyothin Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900, THAILAND
Tel: +66 2 562 0951-5
Fax: +66 2 562 0950